Bảo tàng Armidale Folk Museum tại Úc, New South Wales, Armidale, New South Wales, Faulkner Street, 124

Úc, New South Wales, Armidale, New South Wales, Faulkner Street, 124, GPS: -30.5148,151.6665

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Mo-Su 13:00-16:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Armidale Folk Museum tại địa chỉ: Úc, New South Wales, Armidale, New South Wales, Faulkner Street, 124 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Armidale Folk Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Úc, New South Wales, Uralla

Úc, New South Wales, Armidale, New South Wales

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Úc, New South Wales, Armidale, New South Wales

Úc, New South Wales, Armidale, New South Wales

Úc, New South Wales, Armidale, New South Wales

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Úc, New South Wales, Armidale, New South Wales

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 11:00-12:30