Bảo tàng Archivo del Reino de Galicia tại Tây Ban Nha, Galicia, A Coruña, Xardin de San Carlos, 1

Tây Ban Nha, Galicia, A Coruña, Xardin de San Carlos, 1, GPS: 43.3691,-8.3911

Website: http://arquivosdegalicia.xunta.es/

Giờ mở cửa: Jun 16-Sep 16: Mo-Fr 08:30-19:30; Sep 17-Jun 15: Mo-Fr 08:30-20:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Archivo del Reino de Galicia tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Galicia, A Coruña, Xardin de San Carlos, 1 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Archivo del Reino de Galicia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Galicia, A Coruña

Website: http://www.turismocoruna.com/

Giờ mở cửa: Jun-Sep: Tu-Fr 09:00-14:00; Jun-Sep: Sa 10:00-13:00; Oct-May: Tu-Fr 10:00-13:00,15:30-17:30; Oct-May: Sa 10:00-13:00

Tây Ban Nha, Galicia, A Coruña, Rua Tabernas, 11

Website: http://www.casamuseoemiliapardobazan.org/

Giờ mở cửa: Jul-Aug: Mo-Fr 08:30-14:45; Sep-Jun: Mo-Th 09:00-14:45,16:30-19:45; Sep-Jun: Fr 09:00-14:45; Sa off; Su off

Tây Ban Nha, Galicia, A Coruña

Website: http://www.coruna.es/

Giờ mở cửa: Mo off; Tu-Sa 10:30-14:00,17:30-20:00; Su 10:30-14:00

Tây Ban Nha, Galicia, A Coruña, Praza de Carlos I, 1

Website: http://www.ejercito.mde.es/

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-14:00,16:00-19:00; Su 10:00-14:00

Tây Ban Nha, Galicia, A Coruña

Website: http://www.fundacionluisseoane.gal/

Giờ mở cửa: Tu-Su 11:00-15:00,17:00-21:00

Tây Ban Nha, Galicia, A Coruña, Paseo Alcalde Francisco Vazquez, 2A

Website: http://www.coruna.es/

Giờ mở cửa: Jul-Aug: Tu-Sa 10:00-21:00; Jul-Aug: Su 10:00-15:00; Sep-Jun: Tu-Sa 10:00-19:30; Sep-Jun: Su 10:00-14:30