Bảo tàng Art Museum tại Romania, Dolj, Craiova, Roedeen Close, 15

Romania, Dolj, Craiova, Roedeen Close, 15, GPS: 44.3191,23.795

Điện thoại: 0251/412.342

Website: http://www.muzeuldeartacraiova.ro/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Art Museum tại địa chỉ: Romania, Dolj, Craiova, Roedeen Close, 15 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Art Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Romania, Dolj, Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza, 11

Điện thoại: 0251/116.942

Romania, Dolj, Craiova, Calea Unirii, 15

Điện thoại: 0251/412.342

Website: http://www.muzeuldeartacraiova.ro/

Romania, Dolj, Craiova, Strada Madona Dudu, 14

Điện thoại: 0251/411.906; 0251/418.631

Website: http://www.muzeulolteniei.ro

Giờ mở cửa: 10:00-17:00; Mo closed

Romania, Dolj, Craiova, Strada Mihail Kogalniceanu, 11

Điện thoại: 0251-532267

Website: http://memorielocala.aman.ro/

Romania, Dolj, Craiova, Strada Popa Sapca, 8

Điện thoại: 0251/419.435

Website: http://www.muzeulolteniei.ro

Giờ mở cửa: 10:00-17:00; Mo closed