Bảo tàng Aula Arqueológica de las Médulas tại Tây Ban Nha

Tây Ban Nha, GPS: 42.4608,-6.7682

Điện thoại: 987 42 28 48

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Aula Arqueológica de las Médulas tại địa chỉ: Tây Ban Nha / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Aula Arqueológica de las Médulas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Castile and León, Cacabelos, village, Calle Las Angustias, 24

Điện thoại: 987 54 69 93

Website: http://www.cacabelos.org/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha, Castile and León, Ponferrada

Giờ mở cửa: Ma-Sa 11:00-14:00; 16:00-19:00(oct-abr); 17:00-20:30(may-sep); Do-Fes 11:00-14:00

Tây Ban Nha, Castile and León, Camponaraya, village

Tây Ban Nha, Castile and León, Cacabelos, village, Calle Las Angustias

Tây Ban Nha, Castile and León, Ponferrada

Hỗ trợ xe lăn: Limited