Bảo tàng Australian Gliding Museum tại Úc, Victoria, Bacchus Marsh

Úc, Victoria, Bacchus Marsh, GPS: -37.7347,144.4341

Điện thoại: +61 419 587208

Website: http://www.australianglidingmuseum.org.au/

Giờ mở cửa: "by appointment"

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Australian Gliding Museum tại địa chỉ: Úc, Victoria, Bacchus Marsh / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Australian Gliding Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Úc, Victoria, Bacchus Marsh

Điện thoại: +61 419 587208

Website: http://www.australianglidingmuseum.org.au/

Giờ mở cửa: "by appointment"

Úc, Victoria, Werribee

Website: https://www.b24australia.org.au/

Giờ mở cửa: Tuesday, Thursday & Sunday 9:30am - 3:30pm

Úc, Victoria, Gisborne

Úc, Victoria, Melbourne

Website: http://www.airforce.gov.au/

Giờ mở cửa: Monday: Closed | Tuesday to Friday: 10am–3pm | Weekends and Public Holidays: 10am–5pm

Úc

Website: http://www.airforce.gov.au/

Giờ mở cửa: Monday: Closed | Tuesday to Friday: 10am–3pm | Weekends and Public Holidays: 10am–5pm

Úc, Victoria, Lara, Canterbury Road West, 110

Giờ mở cửa: We 11:00-16:00, Su 11:00-16:00