Bảo tàng Bajor Gizi Színészmúzeum tại Hungary, Central Hungary, Budapest, Stromfeld Aurel ut, 16

Hungary, Central Hungary, Budapest, Stromfeld Aurel ut, 16, GPS: 47.4939,19.0116

Điện thoại: +36 1 2253161

Website: http://szinhaziintezet.hu/

Giờ mở cửa: We-Su 14:00-18:00

Wikipedia: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bajor Gizi Színészmúzeum

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Bajor Gizi Színészmúzeum tại địa chỉ: Hungary, Central Hungary, Budapest, Stromfeld Aurel ut, 16 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Bajor Gizi Színészmúzeum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hungary, Central Hungary, Budapest, Krisztina korut, 57

Điện thoại: +36 1 375 1184

Website: http://www.oszmi.hu

Giờ mở cửa: Mo,Th 09:00-16:00, Fr 09:00-14:00

Hungary, Central Hungary, Budapest, Kolto utca, 21

Điện thoại: +36 1 3173611

Website: https://pim.hu/

Giờ mở cửa: Mar 15-Oct 31 We-Su 10:00-18:00

Hungary, Central Hungary, Budapest, Uri utca, 49

Điện thoại: +36 1 201 8857

Website: http://www.postamuzeum.hu/

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-16:00

Hungary, Central Hungary, Budapest, Beethoven utca, 1/b

Điện thoại: +36 1 4570501

Website: http://hegytortenet.hu/

Giờ mở cửa: Tu, Th, Fr 10:00-18:00

Hungary, Central Hungary, Budapest, Lovas ut, 4/C

Điện thoại: +36 70 7010101

Website: http://www.sziklakorhaz.eu/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 10:00-20:00

Hungary, Central Hungary, Budapest, Uri utca, 2-4

Điện thoại: +36 1 325 1600

Website: http://militaria.hu/

Giờ mở cửa: Apr-Sep Tu-Su 10:00-18:00; Oct-Mar Tu-Su 10:00-16:00