Bảo tàng BankART Studio NYK tại Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama, GPS: 35.4503,139.6404

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng BankART Studio NYK tại địa chỉ: Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng BankART Studio NYK hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Website: http://ch.kanagawa-museum.jp/

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Website: http://www.kaikou.city.yokohama.jp/

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:30-17:00

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Website: http://www.jomm.jp/

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Website: http://newspark.jp/

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Website: http://www.nyk.com/