Bảo tàng BankART Studio NYK tại Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama, GPS: 35.4503,139.6404

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng BankART Studio NYK tại địa chỉ: Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng BankART Studio NYK hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Website: http://ch.kanagawa-museum.jp/

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Website: http://www.kaikou.city.yokohama.jp/

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:30-17:00

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Website: http://www.jomm.jp/

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Website: http://newspark.jp/

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Website: http://www.nyk.com/