Bảo tàng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Ly Thuong Kiet, 36

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Ly Thuong Kiet, 36, GPS: 21.0232,105.852

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại địa chỉ: Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Ly Thuong Kiet, 36 / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Điện thoại: 84439331496

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-17:00

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Phố Hỏa Lò, 1

Điện thoại: 84439342253

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-17:00

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Pho Hoa Lo, 1

Điện thoại: 84439342253

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-17:00

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-12:00, 13:30-17:00