Bảo tàng Bảo tàng Quân khu 5 tại Việt Nam, Đà Nẵng

Việt Nam, Đà Nẵng, GPS: 16.0481,108.2178

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Bảo tàng Quân khu 5 tại địa chỉ: Việt Nam, Đà Nẵng / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Bảo tàng Quân khu 5 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Đà Nẵng

Việt Nam, Đà Nẵng

Việt Nam, Đà Nẵng

Việt Nam, Tỉnh Quảng Nam, Hội An, Nguyen Thi Minh Khai, 4

Việt Nam, Tỉnh Quảng Nam, Hội An

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:30-17:30