Bảo tàng Bathurst District Historical Museum tại Úc, New South Wales, Bathurst, New South Wales

Úc, New South Wales, Bathurst, New South Wales, GPS: -33.4183,149.5789

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Bathurst District Historical Museum tại địa chỉ: Úc, New South Wales, Bathurst, New South Wales / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Bathurst District Historical Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Úc, New South Wales, Millthorpe, village

Úc, New South Wales, Bathurst, New South Wales

Úc, New South Wales, Oberon

Website: http://othr.com.au/

Úc, New South Wales, Bathurst, New South Wales

Điện thoại: 61-2-63315511

Website: http://www.somervillecollection.com.au/

Úc, New South Wales, Blayney

Úc, New South Wales, Sofala, village