Bảo tàng Boggo Road Gaol tại Úc, Queensland, Brisbane

Úc, Queensland, Brisbane, GPS: -27.4949,153.0284

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Boggo Road Gaol tại địa chỉ: Úc, Queensland, Brisbane / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Boggo Road Gaol hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Úc, Queensland, Brisbane

Điện thoại: +61 7 3365 3046

Website: http://www.artmuseum.uq.edu.au/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-16:00

Úc, Queensland, Brisbane

Úc, Queensland, Brisbane, William Street, 115

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Fr 10:00-16:00

Úc, Queensland, Brisbane

Website: http://www.maritimemuseum.com.au/

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:30-16:30

Úc, Queensland, Brisbane

Website: http://www.anthropologymuseum.uq.edu.au/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-16:00