Bảo tàng Børnemuseet tại Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen, GPS: 55.6754,12.5505

Website: http://boernemuseet.dk/

Giờ mở cửa: Tu-Th 10:00-17:30; Fr-Su 10:00-18:00; Mo off

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Børnemuseet tại địa chỉ: Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Børnemuseet hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Điện thoại: +45 33210772

Website: http://www.copenhagen.dk/

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-17:00

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen, Rosenorns Alle, 22A

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Điện thoại: +45 60694696

Website: http://www.artandcolour.dk/

Giờ mở cửa: 09:00-18:00; Sa-Su 11:00-17:00

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Website: http://vaeggen.copenhagen.dk/

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Điện thoại: +45 33121224

Website: http://planetariet.dk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo 12:00-19:40; Tu-Th 09:30-19:40; Fr-Sa 10:45-20:50; Su 10:45-19:40