Bảo tàng "Iancu Jianu" Memorial House tại Romania, Olt, Caracal, Romania, Strada Iancu Jianu, 15

Romania, Olt, Caracal, Romania, Strada Iancu Jianu, 15, GPS: 44.1091,24.3489

Điện thoại: 0249/511.344

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng "Iancu Jianu" Memorial House tại địa chỉ: Romania, Olt, Caracal, Romania, Strada Iancu Jianu, 15 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng "Iancu Jianu" Memorial House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Romania, Olt, Draganesti-Olt, Strada Nicolae Titulescu, 360

Điện thoại: 0249/465.239

Website: http://www.draganesti-olt.ro/

Romania, Olt, Caracal, Romania, Strada Cuza Voda, 8

Điện thoại: 0249/512.067

Romania, Dolj, Celaru, village

Romania, Olt, Caracal, Romania, Strada Iancu Jianu, 26

Điện thoại: 0249/511.344

Website: http://www.museum.com/

Giờ mở cửa: 8:00-16:00; Sa, Su 9:00-13:00; Fr closed

Romania, Olt, Munca, village

Điện thoại: 0249 / 417.244

Website: http://www.crestinortodox.ro/

Giờ mở cửa: unknown

Romania, Olt, Băbiciu, village