Bảo tàng Danube Delta Eco-touristic Centre tại Romania, Tulcea, Strada 14 Noiembrie, 1 bis

Romania, Tulcea, Strada 14 Noiembrie, 1 bis, GPS: 45.1801,28.8058

Điện thoại: 0340.105562;0240.515866

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep: 08:00-18:00; Oct-Mar: 08:00-16:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Danube Delta Eco-touristic Centre tại địa chỉ: Romania, Tulcea, Strada 14 Noiembrie, 1 bis / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Danube Delta Eco-touristic Centre hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Romania, Tulcea, Strada Progresului, 32

Giờ mở cửa: Tu-Su 12:00-20:00

Romania, Tulcea

Điện thoại: 0240/513.626

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep 10:00-18:00; Oct-Mar 08:00-16:00; Mo closed

Romania, Tulcea, Strada Grigore Antipa, 2

Điện thoại: 0240/ 513.249

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: 9:00-17:00; Mo closed

Romania, Tulcea, Strada 14 Noiembrie, 1 bis

Điện thoại: 0240/515.375 ; 0240/513.231

Website: http://www.icemtl.ro/

Romania, Tulcea, Strada 9 Mai, 2

Điện thoại: 0240/516.204

Website: http://www.icemtl.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep 08:00-18:00; Oct-Mar 08:00-16:00; Mo closed

Romania, Tulcea, Strada Progresului, 32