Bảo tàng Nagasakishi Noguchiyataro Memorial Museum tại Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki, GPS: 32.7385,129.8715

Điện thoại: +81 95-843-8209

Giờ mở cửa: Tue-Su 09:00-17:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Nagasakishi Noguchiyataro Memorial Museum tại địa chỉ: Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Nagasakishi Noguchiyataro Memorial Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki

Điện thoại: +81 95-833-2110

Website: http://www.nagasaki-museum.jp/

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-20:00

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki

Điện thoại: +81 95-822-1296

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki

Nhật Bản, Nagasaki Prefecture, Nagasaki