Bảo tàng Chega! Exhibition tại East Timor

East Timor, GPS: -8.5653,125.5774

Điện thoại: 3310315

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-12:00, 14:00-17:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Chega! Exhibition tại địa chỉ: East Timor / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Chega! Exhibition hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

East Timor, Bobonaro, Balibo

East Timor, Dili

Giờ mở cửa: Tu-Sa 09:00-16:30