Bảo tàng "St. Simon" Monastery Museum Collection tại Romania, Arad, Strada Dunarii, 170

Romania, Arad, Strada Dunarii, 170, GPS: 46.2173,21.274

Điện thoại: 0257/244.343; 0257/271.722 0257/271.722; 0257/281.858 0257/281.904; 0257/281.856; 0257/281.904

Website: http://www.crestinortodox.ro/

Giờ mở cửa: unknown

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng "St. Simon" Monastery Museum Collection tại địa chỉ: Romania, Arad, Strada Dunarii, 170 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng "St. Simon" Monastery Museum Collection hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Romania, Arad, Fântânele, village

Romania, Arad, Călugăreni, village

Điện thoại: 0257/281.858, 0257/270.177

Website: http://www.manastireabodrog.ro/

Giờ mở cửa: unknown

Romania, Arad

Hỗ trợ xe lăn: No

Romania, Arad, Strada Vasile Goldis, MUZEUL MEMORIAL VASILE GOLDIȘ 6

Romania, Arad, Strada Gheorghe Popa de Teius, 2-4

Điện thoại: 0257/256.503; 035-401.781

Website: http://www.museumarad.ro

Giờ mở cửa: 10:00-18:00; Mo closed

Romania, Arad

Điện thoại: 0257/281.847

Website: http://www.museumarad.ro

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 09:00-17:00; Mo closed