Bảo tàng Coptic Museum tại Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo, GPS: 30.0059,31.2305

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Coptic Museum tại địa chỉ: Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Coptic Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Hỗ trợ xe lăn: No

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Giza Governorate, Saqiyat Makki, village

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Hỗ trợ xe lăn: No