Bảo tàng Palestinian Territories

35 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Deir Sharaf, village

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Jericho

Điện thoại: +972-2-231-3007

Website: http://rmpc-jericho.ru/

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, Dura

Điện thoại: 0594224498

Palestinian Territories, Bir Zeit, village

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Ertas, village

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Bir Zeit, village

Điện thoại: +97022974797

Website: http://www.palmuseum.org

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Palestinian Territories, Jerusalem District, Jerusalem

Palestinian Territories, Kiryat Arba, village

Palestinian Territories, al-Qarara

Nhắc đến du lịch và tour, người ta thường nghĩ đến việc đến thăm các danh thắng. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều quan tâm đến lịch sử của vùng đất quê hương và thành phố của họ, cũng như các tượng đài văn hóa và nghệ thuật của vùng đất. Làm thế nào bạn có thể đến thăm và chiêm ngưỡng càng nhiều danh thắng càng tốt trong một khoảng thời gian ngắn? Chúng tôi đã tạo một hướng dẫn đến các viện bảo tàng ở trong nước cũng như nước ngoài dành riêng cho bạn. Nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ vô cùng chi tiết và bổ ích tại tại Palestinian Territories.\