Bảo tàng Na Uy

642 đối tượng
bộ lọc

Na Uy, Svalbard, Longyearbyen

Na Uy, Sogn og Fjordane, Hermansverk, village

Na Uy, East Agder, Arendal, College Road, 16

Website: http://www.aaks.no

Na Uy, Trøndelag, Brekstad

Na Uy, Oppland, Bagn, village

Na Uy, Hordaland, Bergen, Kong Oscars gate, 59

Điện thoại: 481 62 678

Website: http://www.bymuseet.no/

Na Uy, Hordaland, Bergen, Thormohlens gate, 23

Điện thoại: +4795078360

Website: http://www.bergenstekniskemuseum.no/

Giờ mở cửa: Apr 23-Jun 25: Su 13:00-15:00; Aug 20-Nov 12 Su 13:00-15:00

Na Uy, Trøndelag, Bergsmo, village

Na Uy, Buskerud, Kongsberg

Na Uy, Hordaland, Matre, village

Điện thoại: 56 36 63 00

Website: http://bjornwest.museumvest.no

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-21:00; Sa 09:00-20:00; Su 11:00-22:00

Na Uy, Nordland, Bodø

Na Uy, Rogaland, Bryne

Na Uy

Giờ mở cửa: 10:00-17:00

Na Uy, Hordaland, Bergen, Haakon Sheteligs plass, 10

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Na Uy, Oslo, Kongsveien, 23

Na Uy, East Agder, Åmli, village

Na Uy, East Agder, Arendal

Nhắc đến du lịch và tour, người ta thường nghĩ đến việc đến thăm các danh thắng. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều quan tâm đến lịch sử của vùng đất quê hương và thành phố của họ, cũng như các tượng đài văn hóa và nghệ thuật của vùng đất. Làm thế nào bạn có thể đến thăm và chiêm ngưỡng càng nhiều danh thắng càng tốt trong một khoảng thời gian ngắn? Chúng tôi đã tạo một hướng dẫn đến các viện bảo tàng ở trong nước cũng như nước ngoài dành riêng cho bạn. Nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ vô cùng chi tiết và bổ ích tại tại Na Uy.\