Bảo tàng Lào

37 đối tượng
bộ lọc

Lào, Savannakhet, Kaysone Phomvihane

Lào, Luangprabang, Pakham, village

Lào, Luangprabang, Pakham, village

Lào, Vientiane Prefecture, Sisavat Neua, village

Website: http://www.maginternational.org/

Giờ mở cửa: Mo-Su 12:00-18:00

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Xiêng Khoảng, Phôn Xa Vẳn

Lào, Chăm-pa-sắc, Nongsa, village

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-12:00, 13:00-16:00

Lào, Vientiane Prefecture, Phapho, village

Điện thoại: +856-21-218427

Website: http://www.copelaos.org

Giờ mở cửa: 09:00-18:00

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-11:30, 13:30-16:00

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào, Xiêng Khoảng, Ban Xiangkiao, village

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Vientiane Prefecture, Ilaytay, village

Lào, Hủa Phăn, Viangphan, village

Nhắc đến du lịch và tour, người ta thường nghĩ đến việc đến thăm các danh thắng. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều quan tâm đến lịch sử của vùng đất quê hương và thành phố của họ, cũng như các tượng đài văn hóa và nghệ thuật của vùng đất. Làm thế nào bạn có thể đến thăm và chiêm ngưỡng càng nhiều danh thắng càng tốt trong một khoảng thời gian ngắn? Chúng tôi đã tạo một hướng dẫn đến các viện bảo tàng ở trong nước cũng như nước ngoài dành riêng cho bạn. Nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ vô cùng chi tiết và bổ ích tại tại Lào.\