Bảo tàng trong thành phố Suceava, Romania

9 đối tượng
bộ lọc

Romania, Suceava

Điện thoại: 0230/216.439 (int. 118); 0230/215.710

Website: http://www.istoriabucovinei.ro/

Giờ mở cửa: 10:00-18:00 Apr-Sep; 9:00-17:00 Oct-Mar; Mo closed

Romania, Suceava

Điện thoại: 0230/214.081

Website: http://www.istoriabucovinei.ro/

Giờ mở cửa: 10:00-18:00 Apr-Sep; 9:00-17:00 Oct-Mar; Mo closed

Romania, Suceava, Strada Stefan cel Mare, 23

Điện thoại: 0230/213.775

Website: http://www.muzeulbucovinei.ro/

Giờ mở cửa: 10:00-18:00 Apr-Sep; 9:00-17:00 Oct-Mar; Mo closed

Romania, Suceava, Strada Stefan cel Mare, 33

Điện thoại: 0230/216.439;0230/212.138;0230/214.493

Website: http://www.muzeulbucovinei.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep 10:00-18:00; Oct-Mar 09:00-17:00; Mo closed

Romania, Suceava, Strada Ciprian Porumbescu, 5

Điện thoại: 0230/216.439 (int. 115); 0230/214.081

Website: http://www.muzeulbucovinei.ro/

Giờ mở cửa: 10:00-18:00 Apr-Sep; 9:00-17:00 Oct-Mar; Mo closed

Romania, Suceava, Strada Universitatii, 13A

Điện thoại: 230/216.439 (int. 119)

Website: http://www.observator.usv.ro/

Giờ mở cửa: Apr-Sep 10:00-18:00; Oct-Mar 09:00-17:00; Mo closed

Romania, Suceava, Strada Ciprian Porumbescu, 5

Điện thoại: +40 230 216 439

Website: http://www.etnohanuldomnesc.ro

Romania, Suceava

Romania, Suceava, Strada Ion Voda Viteazu, 2

Nhắc đến du lịch và tour, người ta thường nghĩ đến việc đến thăm các danh thắng. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều quan tâm đến lịch sử của vùng đất quê hương và thành phố của họ, cũng như các tượng đài văn hóa và nghệ thuật của vùng đất. Làm thế nào bạn có thể đến thăm và chiêm ngưỡng càng nhiều danh thắng càng tốt trong một khoảng thời gian ngắn? Chúng tôi đã tạo một hướng dẫn đến các viện bảo tàng ở trong nước cũng như nước ngoài dành riêng cho bạn. Nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ vô cùng chi tiết và bổ ích tại tại Suceava, Romania.\