Bảo tàng Sénégal

20 đối tượng
bộ lọc

Sénégal, Dakar

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-13:00,14:30-17:00

Sénégal

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-13:00,14:30-18:00

Sénégal, Guediawaye

Sénégal

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-12:30,14:30-18:00

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Sénégal

Điện thoại: +221 33 821 50 66

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:30-12:00,14:30-18:00

Sénégal, Dakar

Sénégal, Guediawaye

Sénégal

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-13:00

Sénégal, Dakar

Nhắc đến du lịch và tour, người ta thường nghĩ đến việc đến thăm các danh thắng. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều quan tâm đến lịch sử của vùng đất quê hương và thành phố của họ, cũng như các tượng đài văn hóa và nghệ thuật của vùng đất. Làm thế nào bạn có thể đến thăm và chiêm ngưỡng càng nhiều danh thắng càng tốt trong một khoảng thời gian ngắn? Chúng tôi đã tạo một hướng dẫn đến các viện bảo tàng ở trong nước cũng như nước ngoài dành riêng cho bạn. Nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ vô cùng chi tiết và bổ ích tại tại Sénégal.\