Bảo tàng Zimbabwe

21 đối tượng
bộ lọc

Zimbabwe

Zimbabwe, Midlands, Gweru

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Masvingo

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Hwange Main Camp, village

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Điện thoại: +263-9-250 045

Website: http://www.naturalhistorymuseumzimbabwe.com/

Zimbabwe, Midlands, Gweru

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Binga

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Matabelelandia Septentrional, Robins Camp, village

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Midlands, Gweru

Zimbabwe, Mashonalandia Central, Centenary, Zimbabwe

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Điện thoại: +263-772-383-810

Nhắc đến du lịch và tour, người ta thường nghĩ đến việc đến thăm các danh thắng. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều quan tâm đến lịch sử của vùng đất quê hương và thành phố của họ, cũng như các tượng đài văn hóa và nghệ thuật của vùng đất. Làm thế nào bạn có thể đến thăm và chiêm ngưỡng càng nhiều danh thắng càng tốt trong một khoảng thời gian ngắn? Chúng tôi đã tạo một hướng dẫn đến các viện bảo tàng ở trong nước cũng như nước ngoài dành riêng cho bạn. Nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ vô cùng chi tiết và bổ ích tại tại Zimbabwe.\