Bảo tàng design museum tại Nhật Bản

Nhật Bản, GPS: 34.6912,135.4869

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng design museum tại địa chỉ: Nhật Bản / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng design museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản

Website: http://www.sci-museum.jp

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:30-17:00

Nhật Bản

Website: http://www.nmao.go.jp/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Sa-Su 10:00-17:00,Tu-Th 10:00-19:00,Fr 10:00-19:00

Nhật Bản

Website: http://www.sci-museum.jp

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:30-17:00

Nhật Bản

Website: http://www.nmao.go.jp/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Sa-Su 10:00-17:00,Tu-Th 10:00-19:00,Fr 10:00-19:00