Bảo tàng Down Museum tại Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Downpatrick

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Downpatrick, GPS: 54.3287,-5.7203

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Down Museum tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Downpatrick / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Down Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Newtownards

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Newtownards

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Downpatrick

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Downpatrick

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Hội đồng Thành phố Lisburn

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Hội đồng Thành phố Lisburn