Bảo tàng Former Slave Market tại Nigeria, Lagos, Badagry

Nigeria, Lagos, Badagry, GPS: 6.4173,2.8812

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Former Slave Market tại địa chỉ: Nigeria, Lagos, Badagry / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Former Slave Market hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Bénin, Littoral, Cotonou

Điện thoại: +229 21 30 99 25

Website: http://www.fondationzinsou.org

Giờ mở cửa: Mo 13:00-19:00; Tu-Fr 8:30-19:00; Sa 10:00-19:00

Bénin, Littoral, Cotonou

Điện thoại: +229 21 30 99 25

Website: http://www.fondationzinsou.org

Giờ mở cửa: Mo 13:00-19:00; Tu-Fr 8:30-19:00; Sa 10:00-19:00

Bénin, Ouémé, Porto-Novo

Bénin, Ouémé, Porto-Novo

Bénin, Ouémé, Porto-Novo

Bénin, Ouémé, Dangbo