Bảo tàng Cafesjian Center for the Arts tại Armenia, Yerevan, T`amanyani p`oghots`, 10

Armenia, Yerevan, T`amanyani p`oghots`, 10, GPS: 40.1914,44.5156

Điện thoại: +374 10 56 72 62

Website: http://cmf.am/

Giờ mở cửa: Tu-Th 10:00-17:00; Fr-Su 10:00-20:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Cafesjian Center for the Arts tại địa chỉ: Armenia, Yerevan, T`amanyani p`oghots`, 10 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Cafesjian Center for the Arts hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan

Điện thoại: +374 10 52 93 26

Giờ mở cửa: Tu-Sun 10:00-17:00

Armenia, Yerevan