Bảo tàng Gallery of Mariam & Eranuhi Aslamazyan Sisters tại Armenia, Shirak Province, Gyumri, Abovyan p`oghots`, 242

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Abovyan p`oghots`, 242, GPS: 40.7863,43.841

Điện thoại: +374 312 4 82 05

Website: http://www.aslamazyanmuseum.com/

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-17:00, Su 11:00-16:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Gallery of Mariam & Eranuhi Aslamazyan Sisters tại địa chỉ: Armenia, Shirak Province, Gyumri, Abovyan p`oghots`, 242 / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Gallery of Mariam & Eranuhi Aslamazyan Sisters hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Armenia, Shirak Province, Gyumri

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Varpetats` p`oghots`, 101

Điện thoại: +374 312 5 51 42

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-16:00

Armenia

Điện thoại: +374 312 59327

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-17:00; Sa 10:00-12:00

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Haght`anaki poghota, 47

Điện thoại: +374 312 59327

Giờ mở cửa: Tu-Su 11:00-17:00

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Rhowst`aveli p`oghots`, 30

Điện thoại: +374 312 5 51 74

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Varpetats` p`oghots`, 91

Điện thoại: +374 312 5 72 91

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-16:00