Bảo tàng Gems Museum (MGE) tại Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô, GPS: 19.7437,96.1158

Điện thoại: 067414869

Website: http://www.mge.gov.mm

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:30-16:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Gems Museum (MGE) tại địa chỉ: Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Gems Museum (MGE) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Myanma, Lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, Nây-pi-tô

Điện thoại: +9567418432

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:30-16:30