Bảo tàng Gishōdō Suwako Watch and Clock Museum tại Nhật Bản, Nagano Prefecture, Okaya

Nhật Bản, Nagano Prefecture, Okaya, GPS: 36.0757,138.0892

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Gishōdō Suwako Watch and Clock Museum tại địa chỉ: Nhật Bản, Nagano Prefecture, Okaya / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Gishōdō Suwako Watch and Clock Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Nagano Prefecture, Suwa

Nhật Bản

Nhật Bản, Nagano Prefecture, Suwa

Điện thoại: 0266-54-1881

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Nagano Prefecture, Suwa

Nhật Bản, Nagano Prefecture, Suwa