Bảo tàng 鶴林寺収蔵庫宝物館 tại Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kakogawa

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kakogawa, GPS: 34.7527,134.8328

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng 鶴林寺収蔵庫宝物館 tại địa chỉ: Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kakogawa / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng 鶴林寺収蔵庫宝物館 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Harima

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Harima

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kakogawa

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi