Bảo tàng Historic Museum of Shkodra tại Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, GPS: 42.0693,19.5092

Điện thoại: +355222400099

Website: http://muzeuhistorikshkoder.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Historic Museum of Shkodra tại địa chỉ: Albania, Shkodër / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Historic Museum of Shkodra hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 31

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Điện thoại: +355222400099

Website: http://muzeuhistorikshkoder.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355222400099

Website: http://muzeuhistorikshkoder.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00

Albania, Shkodër, ulitsa Abazgaa, 31

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Bulevardi Skënderbeu, 31

Hỗ trợ xe lăn: Limited