Bảo tàng House Museum of Hovhannes Tumanyan tại Armenia, Yerevan, Sarmiento Este, 40

Armenia, Yerevan, Sarmiento Este, 40, GPS: 40.1878,44.5099

Điện thoại: +374 10 56 00 21

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:30-17:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng House Museum of Hovhannes Tumanyan tại địa chỉ: Armenia, Yerevan, Sarmiento Este, 40 / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng House Museum of Hovhannes Tumanyan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan, Moskovyan p`oghots`, 40

Điện thoại: +374 10 56 00 21

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:30-17:00

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, P`arpets`ow p`oghots`, 7

Điện thoại: +374 1 53 17 10

Armenia, Yerevan, Moskovyan p`oghots`, 12

Điện thoại: +374 10 52 93 26

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-17:00

Armenia, Yerevan, Saryani p`oghots`, 3

Giờ mở cửa: Tu-Su 11:00-17:00; Sa 11:00-17:00