Bảo tàng House Museum of Hovhannes Tumanyan tại Armenia, Yerevan, Sarmiento Este, 40

Armenia, Yerevan, Sarmiento Este, 40, GPS: 40.1878,44.5099

Điện thoại: +374 10 56 00 21

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:30-17:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng House Museum of Hovhannes Tumanyan tại địa chỉ: Armenia, Yerevan, Sarmiento Este, 40 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng House Museum of Hovhannes Tumanyan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan, Moskovyan p`oghots`, 40

Điện thoại: +374 10 56 00 21

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:30-17:00

Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, P`arpets`ow p`oghots`, 7

Điện thoại: +374 1 53 17 10

Armenia, Yerevan, Moskovyan p`oghots`, 12

Điện thoại: +374 10 52 93 26

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-17:00

Armenia, Yerevan, Saryani p`oghots`, 3

Giờ mở cửa: Tu-Su 11:00-17:00; Sa 11:00-17:00