Bảo tàng Hovhaness Shiraz House Museum tại Armenia, Shirak Province, Gyumri

Armenia, Shirak Province, Gyumri, GPS: 40.7877,43.8415

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Hovhaness Shiraz House Museum tại địa chỉ: Armenia, Shirak Province, Gyumri / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Hovhaness Shiraz House Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Abovyan p`oghots`, 242

Điện thoại: +374 312 4 82 05

Website: http://www.aslamazyanmuseum.com/

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-17:00, Su 11:00-16:00

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Varpetats` p`oghots`, 101

Điện thoại: +374 312 5 51 42

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-16:00

Armenia

Điện thoại: +374 312 59327

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-17:00; Sa 10:00-12:00

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Haght`anaki poghota, 47

Điện thoại: +374 312 59327

Giờ mở cửa: Tu-Su 11:00-17:00

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Rhowst`aveli p`oghots`, 30

Điện thoại: +374 312 5 51 74

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Varpetats` p`oghots`, 91

Điện thoại: +374 312 5 72 91

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-16:00