Bảo tàng Hovhannes Shiraz Home and Museum tại Armenia, Shirak Province, Gyumri, Varpetats` p`oghots`, 101

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Varpetats` p`oghots`, 101, GPS: 40.7877,43.843

Điện thoại: +374 312 5 51 42

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-16:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Hovhannes Shiraz Home and Museum tại địa chỉ: Armenia, Shirak Province, Gyumri, Varpetats` p`oghots`, 101 / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Hovhannes Shiraz Home and Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Abovyan p`oghots`, 242

Điện thoại: +374 312 4 82 05

Website: http://www.aslamazyanmuseum.com/

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-17:00, Su 11:00-16:00

Armenia, Shirak Province, Gyumri

Armenia

Điện thoại: +374 312 59327

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-17:00; Sa 10:00-12:00

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Haght`anaki poghota, 47

Điện thoại: +374 312 59327

Giờ mở cửa: Tu-Su 11:00-17:00

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Rhowst`aveli p`oghots`, 30

Điện thoại: +374 312 5 51 74

Armenia, Shirak Province, Gyumri, Varpetats` p`oghots`, 91

Điện thoại: +374 312 5 72 91

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-16:00