Bảo tàng Htan Yeik Nyo Compound tại Myanma, Vùng Mandalay, Kyein Ga Naing, village

Myanma, Vùng Mandalay, Kyein Ga Naing, village, GPS: 21.9145,96.3789

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Htan Yeik Nyo Compound tại địa chỉ: Myanma, Vùng Mandalay, Kyein Ga Naing, village / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Htan Yeik Nyo Compound hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Myanma, Vùng Mandalay, Amarapura, Bellary

Myanma, Vùng Mandalay, Pyin U Lwin

Myanma, Vùng Mandalay, Pyin U Lwin

Myanma, Vùng Mandalay, Mandalay

Myanma, Vùng Mandalay, Pyin U Lwin

Myanma, Vùng Mandalay, Pyin U Lwin