Bảo tàng Insect Museum tại Nhật Bản, Nara Prefecture, Kashihara

Nhật Bản, Nara Prefecture, Kashihara, GPS: 34.4913,135.8271

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Insect Museum tại địa chỉ: Nhật Bản, Nara Prefecture, Kashihara / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Insect Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Nara Prefecture, Asuka, village

Nhật Bản, Nara Prefecture, Asuka, village

Điện thoại: +81-744-54-1850

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 10:00-17:00

Nhật Bản, Nara Prefecture, Kashihara

Website: http://www.city.kashihara.nara.jp/

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:30-09:30, 16:30-17:00

Nhật Bản, Nara Prefecture, Asuka, village

Nhật Bản, Nara Prefecture, Asuka, village

Nhật Bản, Nara Prefecture, Kashihara