Bảo tàng Jēkabpils Vēstures muzejs tại Latvia, Zemgale, Jekabpils, Rigas iela, 216B

Latvia, Zemgale, Jekabpils, Rigas iela, 216B, GPS: 56.5112,25.8591

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Jēkabpils Vēstures muzejs tại địa chỉ: Latvia, Zemgale, Jekabpils, Rigas iela, 216B / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Jēkabpils Vēstures muzejs hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Latvia, Zemgale, Sala, village

Latvia, Vidzeme, Madona

Latvia, Zemgale, Lone, village

Latvia, Latgale, Līvāni, Domes iela, 1

Điện thoại: +371 653 81885

Website: http://www.latgalesamatnieki.lv/

Latvia, Zemgale, Jekabpils