Bảo tàng Toshima City Local Museum tại Nhật Bản, Tokyo, Toshima

Nhật Bản, Tokyo, Toshima, GPS: 35.7277,139.7067

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Toshima City Local Museum tại địa chỉ: Nhật Bản, Tokyo, Toshima / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Toshima City Local Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Tokyo, Toshima

Nhật Bản, Tokyo, Toshima

Nhật Bản, Tokyo, Toshima

Nhật Bản, Tokyo, Toshima

Giờ mở cửa: 10:00 - 16:30

Nhật Bản, Tokyo, Toshima

Nhật Bản, Tokyo, Toshima