Bảo tàng 豊岡市立歴史博物館―但馬国府・国分寺館― tại Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Toyooka

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Toyooka, GPS: 35.4698,134.7678

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng 豊岡市立歴史博物館―但馬国府・国分寺館― tại địa chỉ: Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Toyooka / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng 豊岡市立歴史博物館―但馬国府・国分寺館― hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Toyooka

Giờ mở cửa: Th-Tu 09:00-17:00

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Toyooka

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Toyooka

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Yabu

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Toyooka