Bảo tàng 豊橋市民俗資料収蔵室(ふるため) tại Nhật Bản, Aichi Prefecture, Toyohashi

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Toyohashi, GPS: 34.7625,137.4504

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng 豊橋市民俗資料収蔵室(ふるため) tại địa chỉ: Nhật Bản, Aichi Prefecture, Toyohashi / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng 豊橋市民俗資料収蔵室(ふるため) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Toyohashi

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Toyohashi

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Toyohashi

Điện thoại: +81 532 41 4747

Website: http://www.toyohaku.gr.jp/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Toyohashi

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Toyohashi

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Toyohashi

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:00-16:30