Bảo tàng Mandalay Culture Museum tại Myanma, Vùng Mandalay, Mandalay

Myanma, Vùng Mandalay, Mandalay, GPS: 21.9857,96.0843

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Mandalay Culture Museum tại địa chỉ: Myanma, Vùng Mandalay, Mandalay / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Mandalay Culture Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Myanma, Vùng Sagaing, Sagaing

Myanma, Vùng Mandalay, Amarapura, Bellary

Myanma, Vùng Mandalay, Amarapura, Bellary

Điện thoại: +95 9 44400 6172

Myanma, Vùng Sagaing, Sagaing

Myanma, Vùng Mandalay, Pyin U Lwin

Myanma, Vùng Mandalay, Kyein Ga Naing, village