Bảo tàng Maha Buddhavamsa Museum tại Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang, GPS: 16.7991,96.1477

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Maha Buddhavamsa Museum tại địa chỉ: Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Maha Buddhavamsa Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Giờ mở cửa: Fr-Su:10:00 - 17:00

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Điện thoại: 01 345 651

Giờ mở cửa: 09:30-16:30; Mo off

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang

Myanma, Yangon, Ngưỡng Quang, p[?]nny[?]lm[?]:, 66-74