Bảo tàng منزل الصفارة tại Libya, Jabal al Gharbi, Takbal- [?] [?] [?] [?] [?] [?] , village

Libya, Jabal al Gharbi, Takbal- [?] [?] [?] [?] [?] [?] , village, GPS: 32.1253,12.6301

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng منزل الصفارة tại địa chỉ: Libya, Jabal al Gharbi, Takbal- [?] [?] [?] [?] [?] [?], village / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng منزل الصفارة hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Libya, Nuqat al Khams, Sabratha

Libya, Nuqat al Khams, Sabratha

Libya, Tripoli