Bảo tàng Ahmed Shawqi Museum tại Ai Cập

Ai Cập, GPS: 30.0214,31.2175

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Ahmed Shawqi Museum tại địa chỉ: Ai Cập / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Ahmed Shawqi Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Hỗ trợ xe lăn: No

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Website: http://www.coptic-cairo.com/

Hỗ trợ xe lăn: No

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo