Bảo tàng Musée de l'artisanat tại Algérie, Oran, Bir El Djir

Algérie, Oran, Bir El Djir, GPS: 35.6958,-0.5772

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Musée de l'artisanat tại địa chỉ: Algérie, Oran, Bir El Djir / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Musée de l'artisanat hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Algérie, Sidi Bel Abbès, Sidi Bel Abbes

Algérie, Oran

Điện thoại: +213 41 403 781

Website: http://www.oran-dz.com/

Algérie, Oran

Algérie, Oran

Algérie, Sidi Bel Abbès, Sidi Bel Abbes