Bảo tàng National Museum Barthelemy Boganda tại Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Cộng hòa Trung Phi, Bangui, GPS: 4.3642,18.5771

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng National Museum Barthelemy Boganda tại địa chỉ: Cộng hòa Trung Phi, Bangui / 77280 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng National Museum Barthelemy Boganda hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\