Bảo tàng Musée Public National de l’Enluminure de la Miniature et de la Calligraphie tại Algérie, Algiers, Casbah

Algérie, Algiers, Casbah, GPS: 36.7856,3.0608

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Musée Public National de l’Enluminure de la Miniature et de la Calligraphie tại địa chỉ: Algérie, Algiers, Casbah / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Musée Public National de l’Enluminure de la Miniature et de la Calligraphie hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Algérie, Algiers, Alger Centre

Algérie, Algiers, Casbah

Algérie, Algiers, Casbah

Algérie, Algiers, Rue Larbi Ben M'Hidi, 25

Điện thoại: +213 21 71 72 52

Website: http://www.mama-dz.com

Algérie, Algiers

Algérie, Algiers, Casbah