Bảo tàng Museo ABC tại Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Amaniel, 29-31

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Amaniel, 29-31, GPS: 40.4277,-3.7097

Điện thoại: +34 91 758 83 79

Website: http://museo.abc.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Sa 11:00-20:00; Su 10:00-14:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off; May 15 10:00-14:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Museo ABC tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Amaniel, 29-31 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Museo ABC hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle del Conde Duque, 9

Điện thoại: +34 915885928

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-14:00,17:30-21:00; Su, PH 10:30-14:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 25 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Ventura Rodriguez, 17

Điện thoại: +34 915473646

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Sa 09:30-15:00; Th 17:00-20:00; PH Tu off; Su,PH 10:00-15:00; Mo off; Jan 01,Jan 06,May 01,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Alberto Aguilera, 1

Điện thoại: +34 914478808

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Fr 13:00+, 17:00+, 20:00+ "Visitas guiadas regulares (entrada libre NO disponible)"; Tu-Th 10:30+, 12:00+ "Visitas guiadas para grupos"

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Ferraz, 1

Điện thoại: +34 913667415

Website: http://www.madrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Oct 1-Mar 31 Tu-Fr 09:45-13:45, 16:15-18:15; Oct 1-Mar 31 Sa, Su, PH 09:30-20:00; Apr 1-Sep 30 Tu-Fr 10:00-14:00,18:00-20:00; Apr 1-Sep 30 Sa, Su, PH 09:30-20:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 25 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de Fuencarral, 78

Điện thoại: +34 917011863

Website: http://www.munimadrid.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-20:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off

Tây Ban Nha, Community of Madrid, Madrid, Calle de San Mateo, 13

Điện thoại: +34 914481045

Website: http://museoromanticismo.mcu.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: May 2-Oct 31 Tu-Sa 9:30-20:30; May 2-Oct 31 Su, PH 10:00-15:00; Nov 1-Apr 30 Tu-Sa 9:30-18:00; Nov 1-Apr 30 Su, PH 10:00-15:00; Mo off; Jan 1, Jan 6, May 1, May 15, Dec 24, Dec 25, Dec 31 off